Wiadomości - Aktualności

Konsultacje społeczne "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031"

Dodał: Data: 2021-02-25 15:02:40 (czytane: 202)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031".

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia 9 marca 2021 roku w formie zbierania uwag i opinii, poprzez:

- przesłanie drogą elektroniczną za pomocą  e-meil na adres|: gops@stopnica.pl;

- złożenie w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

 

Kontakt  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stopnicy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

tel. 41 37798013

514 423 771

Projekt strategii- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Strategia_2021-2031_Projekt.pdf