Wiadomości - Dla rolnika

Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Dodał: Data: 2018-07-24 15:01:20 (czytane: 740)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne.

Po pierwsze mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia. Po drugie musi być utrzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu mieszanki - w tym drugi przypadku dzień wysiewu mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu. Dokument ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki.

Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

  • Imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika
  • Numer identyfikacyjny rolnika
  • Pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny
  • Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku
  • Data wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym

Pomocniczo przygotowany został wzór "Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego" do wykorzystania (otwórz).

ARiMR informuje, że wzór Oświadczenia jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 300 000 zł na rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego...