Wiadomości - Aktualności

Można składać wnioski o wypłaty dodatku dla osób dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy

Dodał: Data: 2022-09-22 07:53:43 (czytane: 558)

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą  3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. 

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wnioski do Urzędu Miasta i Gminy Stopnica można składać do 30 listopada 2022 r.

WZÓR WNIOSKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (wszystkie źródła ciepła: w tym również węgiel)

 


Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 17 października do 15 listopada 2022 r....