Wiadomości - Dla rolnika

Nabór wniosków na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków

Dodał: Data: 2017-02-02 08:56:48 (czytane: 5302)

Od 1 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.

Od dnia 01 marca 2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania puli dostępnych środków, osoby fizyczne mogą składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wnioski na dofinansowanie zadań obejmujących modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.

W ramach programu ZORZA- Czyste powietrze nad Świętokrzyskim, dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

a) wymiana pieców/ kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa, możliwa jest na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Dofinansowanie wynosi do 25 % kosztu kwalifikowalnego (nie więcej niż 3 000 zł);

b) podłączenie (wykonanie przyłącza o długości do 100 m) do sieci gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/ pieca.
Dofinansowanie wynosi do 25 % kosztu kwalifikowalnego (nie więcej niż 4 000 zł).

Szczegółowe informacje na temat niniejszego programu oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&view=article&id=466:zorza-czyste-powietrze-nad-witokrzyskim&catid=86:programy-2017-rok&Itemid=119

W ramach programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.

 Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:


I. wymiana pieców/ kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN- EN 303-5-2012, która określa standardy emisyjne dla urządzeń na paliwa stałe o małej mocy do 500 kW, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów  zgazowujących)  oraz  nie  mogących  posiadać  rusztu  awaryjnego  ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwe jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,


II. podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz  z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca,

III. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), (możliwe jest dofinansowanie częściowe termomodernizacji), wynikająca   z   opracowania   zawierającego   opis   stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu
dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii,

IV. zakup  i  montaż  nowych  kolektorów  słonecznych, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych,

V. zakup i montaż nowych pomp ciepła, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb  własnych,

VI. zakup  i  montaż  nowych  instalacji  fotowoltaicznych, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii elektrycznej do sieci,

VII. zakup  i  montaż  nowych  instalacji  wykorzystującej  energię  wiatru, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii elektrycznej do sieci.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 95 % kosztu kwalifikowanego. Minimalna kwota pożyczki
6 000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,5% w stosunku rocznym.

Pożyczka może być udzielona na okres do 8 lat (wliczając okres karencji, który wynosi do 12 m-cy), liczonych od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:

a. powyżej  trzech lat spłaty (łącznie z okresem karencji liczone  od  daty wypłaty  pierwszej transzy  pożyczki)– umorzenie   25%   udzielonej pożyczki,

b. powyżej dwóch lat spłaty a poniżej trzech lat (liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki)– umorzenie 20% udzielonej pożyczki.


c. umorzenie ulega pomniejszeniu za nieterminowe spłaty rat kapitałowych oraz nieterminowe spłaty należnych odsetek.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego programu oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&view=article&id=463:2017-01-05-13-53-35&catid=86:programy-2017-rok&Itemid=119

Noc Świętojańska w Stopnicy

06/23/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na plenerowy seans filmowy w przeddzień Nocy Świętojańskiej więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich

Producenci rolni otrzymają z budżetu państwa 65 proc. dopłaty do składki na ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich....