Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

Dodał: Data: 2019-01-29 14:08:27 (czytane: 594)

Informujemy, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Miasta i Gminy Stopnica, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie od mieszkańców.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokrywane są w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrywa wnioskodawca - posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od zgromadzenia minimalnej ilości wniosków oraz udzielenia dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Stopnica przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonana wyboru najkorzystniejszej oferty. Po wyborze Wykonawcy zawarte zostaną umowy z mieszkańcami, których przedmiotem będzie unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.    

W związku z powyższym zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2. Wzór wniosku dostępny jest w pokoju nr 16 (II piętro, Pani Monika Durnaś) oraz na stronie internetowej gminy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO: 12 KWIETNIA 2019 r.

NIE MA POTRZEBY ABY OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK PRZED DNIEM OGŁOSZENIA NABORU SKŁADAŁY WNIOSEK PONOWNIE.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WNIOSEK  NA UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych...