Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2020

W 2020 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 71 388 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW).

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2018

W 2018 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 17 450 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) oraz w 35 % z budżetu Gminy Stopnica. Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2017

W 2017 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 22 950 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2016

W 2016 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 23 375 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2015

W 2015 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 26 137,50 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2014

W 2014 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 19 119,37 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utworzenie pracowni edukacji ekologiczno– przyrodniczej w szkole podstawowej w Stopnicy

W dniu 17 maja 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej oraz kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

W ramach projektu planowany jest zakup urządzeń do badania powietrza atmosferycznego, wody oraz gleby. Z zakupionych pomocy, uczniowie będą korzystać na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych nie tylko w pracowniach, ale także podczas wycieczek edukacyjnych i zajęć w plenerze.

Wartość projektu wynosi 30 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 20 000,00 zł. Z nowych pomocy naukowych uczniowie będą mogli skorzystać już od nowego roku szkolnego.