Wiadomości - Dla rolnika

Nawozy- zgoda na stosowanie od 15 lutego

Dodał: Data: 2020-02-24 07:01:14 (czytane: 142)

Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/243.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram ogłaszania naborów wniosków na wsparcie działalności rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało harmonogram naboru wniosków, które ogłaszane będą w latach 2020-2021 w ramach Programu...