Wiadomości - Aktualności

Od 10 października cała Polska objęta zasadami strefy żółtej

Dodał: Data: 2020-10-08 16:24:36 (czytane: 774)

Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązywał będzie w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy w całym kraju. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zdjęcie

 

Zdjęcie

Maseczki - obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej

Wesela i inne rodzinne uroczystości - limit 75 osób z wyjątkiem obsługi (te zmiany wchodzą w życie od 17 października 2020 roku), dopuszcza się, aby na takich uroczystościach nie zakrywać ust i nosa

Kościoły - jeśli wydarzenie odbywa się w budynku (miejscu kultu) to uczestnicy muszą zakrywać nos i usta, z wyłączeniem osób sprawujących kult, a jeśli wydarzenie odbywa się na zewnątrz, to uczestnicy muszą zachować półtora metra odległości lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Transport publiczny - pojazd może przewozić tyle osób ile wynosi liczba wszystkich miejsc siedzących albo połowa liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu co najmniej połowy miejsc siedzących niezajętych, podróżujący muszą zakrywać usta i nos

Wydarzenia sportowe i kulturalne - mogą się odbywać z 25 proc. publiczności

Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni - limit do 100 osób

Gastronomia - w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe, klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić; usta i nos musi zakrywać również obsługa

Zgromadzenia - utrzymany zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, odległość między poszczególnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, a uczestnicy (zasłaniający usta i nos) muszą pozostawać w odległości półtora metra od siebie

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne - może w nich przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych

Siłownie - może w nich przebywać jedna osoba na siedem metrów kwadratowych

Kina - w czasie seansu w sali może przebywać 25 proc. publiczności

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju - limit 100 osób z wyjątkiem obsługi

Kluby nocne i dyskoteki - utrzymany zakaz prowadzenia działalności.

 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..