Wiadomości - Aktualności

Odprowadzając ścieki bytowe do nieużywanej studni zanieczyszczasz wodę którą pijesz Ty i inni Mieszkańcy. Rozpoczynamy kontrole. Nielegalne odprowadzanie ścieków to przestępstwo!

Dodał: Data: 2021-11-08 09:36:41 (czytane: 540)

Wobec powzięcia informacji, iż niektórzy z właścicieli nieruchomości, odprowadzają ścieki do nieużywanych studni, z których przed laty czerpali wodę pitną, przeprowadzona zostanie kontrola aby wyeliminować tę praktykę. Każdy taki stwierdzony przypadek będzie bezwzględnie ukarany, ze złożeniem stosownego zawiadomienia do organów ścigania włącznie. (zgodnie z art. 478 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624; ze zm.)

Wyrażamy ubolewanie, iż w tym zakresie panuje wśród osób, które wiedzą o tym procederze swoista zmowa milczenia, której konsekwencje ponoszą wszyscy mieszkańcy.

W interesie wszystkich mieszkańców jest aby tego rodzaju praktyki, prowadzące do zanieczyszczenia wody pitnej, były wyeliminowane.

Nadmieniamy, że opisany wyżej proceder prowadzi do zanieczyszczenia ujęć wody pitnej zaopatrujących mieszkańców.

Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, tel. 41 3779 219.

Sobota z Książką w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

12/04/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz KGW "Strzałkowianki" zapraszają. więcej..

Koncert

12/05/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na koncert. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Burmistrz, Rada Miejska, Proboszcz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają mieszkańców...