Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: Mariusz Data: 2017-04-20 13:19:28 (czytane: 709)

Na podstawie art. 38. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Strzałków oznaczonej nr 85 o pow. 2000 m2 Nr KW KI1B/00009313/7

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań tereny zabudowy usługowej.
Położenie – Strzałków, działka zabudowana
Cena wywoławcza – 500,00 zł

Przetarg odbędzie się 22.05.2017 r. o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w pieniądzu w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na konto nr 67 8519 0005 0010 0000 0563 0050 w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w terminie do dnia 18.05.2017 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od daty przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu (700 – 1500) lub telefonicznie (041) 377 98 00 wew.46

Noc Świętojańska w Stopnicy

06/23/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na plenerowy seans filmowy w przeddzień Nocy Świętojańskiej więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają wsparcie finansowe w wysokości 27 600 zł....