Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie

Dodał: Agnieszka Data: 2015-04-24 11:51:27 (czytane: 1268)

Na podstawie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stopnicy ul. Kościuszki 12.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Stopnica i jest przeznaczona do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu.
I. Działka nr: 413/2
 Nr Księgi Wieczystej: 54015
 Położenie: Stopnica ul. Kościuszki 12
 Przeznaczenie w studium uwarunkowań: tereny usług z dużą ilością zieleni.
 Opis nieruchomości: część dachu budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na umieszczenie
 anteny do przekazu internetu.
 Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie: 78,00 zł + VAT.
 Wadium w wysokości 15,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu i Gminy Stopnica nr 19 8519 0005  0010 0000 0563 0006 w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w terminie do dnia 26.05.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05. 2015 r. o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i  Gminy w Stopnicy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (0-41) 377 98 00 wew. 46.

Noc Świętojańska w Stopnicy

06/23/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na plenerowy seans filmowy w przeddzień Nocy Świętojańskiej więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...