Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

OGŁOSZENIE o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy

Dodał: Agnieszka Data: 2015-03-17 09:47:10 (czytane: 1169)

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 16.03.2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego część nieruchomości gminnej położonej w Stopnicy opisanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości Stopnica.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik do ogłoszenia.
1. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stopnica przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu
2. Działka nr: 413/2
3. Księga wieczysta nr: KI1B/00054015/8
4. Położenie: Stopnica ul. Kościuszki 12
5. Przeznaczenie w planie: tereny usług z dużą ilością zieleni
6. Opis nieruchomości: część dachu budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na antenę do przekazu internetu.
7. Cena czynszu za dzierżawę nieruchomości: 78,00 zł + Vat 

 

Majówka Stopnicka 2018

05/26/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska oraz Miejsko Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają na Majówkę Stopnicką. W dniach 26-27 maja 2018 r. na kompleksie szkolno-sportowym przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Stopnicy odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą Majówka Stopnicka 2018. Wstęp wolny. Imprezę uświetni czeski LUNAPARK! Zapraszamy serdecznie. więcej..

Dzień Dziecka

06/01/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na Dzień Dziecka więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...