Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz Data: 2017-09-21 15:11:16 (czytane: 660)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu wraz z korzeniami.

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid . działki 825
- czereśnia - szt : 51 o obwodzie pnia: 110 cm, 275 cm, 285 cm , 0,85 cm,0,98 cm, 305 cm, 200 cm, 240 cm,230 cm110 cm,135 cm,115 cm,0,97 cm, 315 cm, 276 cm,275 cm,360 cm, 200 cm,95 cm, 95 cm,290 cm, 260 cm,0,55 cm, 60 cm,90 cm,75 cm,140 cm,305 cm,260 cm,80 cm,260 cm,75 cm,0,80cm,180 cm,185 cm,0,78 cm,175 cm,0,60 cm,0,87 cm,266 cm,270 cm,200 cm,0,90 cm,0,85 cm,100cm,193 cm,140 cm,0,95 cm,200 cm,150 cm,120 cm
,- jabłoń - szt. 38 o obwodzie pnia : 0,63 cm,0,51 cm,0,85 cm,0,55 cm, 0,90 cm,0,80 cm,0,60 cm,0,55 cm,0,65 cm,0,50 cm,0,45 cm,0,50,0,57 cm,0,60 cm,0,63 cm,0,61 cm,0,67 cm,0,60 cm,0,90 cm,0,85 cm,0,87 cm,0,92 cm,0,83 cm,0,80 cm,0,60 cm,0,62 cm,0,67 cm,0,90 cm,0,66 cm0,60 cm,0,80 cm,0,60 cm,0,68 cm,
0,52 cm,0,62 cm,0,57 cm,0,92 cm,0,86 cm
- grusze – szt. 11 o obwodzie pnia : 0,90 cm,0,78 cm,0,90 cm,0,65 cm,0,50 cm,0,70 cm,0,63 cm,0,64 cm,0,20 cm,0,75 cm,0,70 cm,
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 5
tel. 41 3779817.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia : 27.09. 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09..2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 Informacja dla Kupujących:

 

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/23/2018

więcej..

Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2018

08/18/2018

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Budowa przedszkola ruszyła pełną parą

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła się budowa przedszkola w Stopnicy. ...