Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz Data: 2017-02-15 20:17:53 (czytane: 763)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu: Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Smogorzów nr ewid. działki 435 - klon - szt. 3 o obwodzie pnia: 80 cm, 110 cm, 120 cm - kasztanowiec - szt. 2 o obwodzie pnia: 330 cm, 250 cm

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 5 tel. 41 3779817.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 
01-03. 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 

Informacja dla kupujących

Zobacz także

Woda z wodociągu Wolica jest przydatna do spożycia

Dodane: 2018-05-26 14:55 - czytane (1673)

TAGI:


Dzień Dziecka

06/01/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na Dzień Dziecka więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica będzie ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł...