Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Dodał: Mariusz Data: 2018-01-04 13:53:52 (czytane: 604)

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2136.), informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.).
3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Stopnica.
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
 styczeń 2019 roku.
5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2136 ze zm.), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Stopnica
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Płatności bezgotówkowe

W Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica można wykonywać transakcje bezgotówkowe za pomocą karty płatniczej oraz telefonu komórkowego....