Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Dodał: Data: 2020-09-29 08:29:05 (czytane: 221)

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 29.09.2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do użyczenia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze  zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica zostały przeznaczone do użyczenia   nieruchomości gminne położone w Stopnicy i Wolicy opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz w Stopnicy i Wolicy.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do użyczenia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, pok. nr 6C w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 41 3779800 w. 806.

 

Stopnica, dnia 29.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia

WYKAZ

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Stopnica, przeznaczonych do użyczenia  położone w Stopnicy i Wolicy gm. Stopnica

 

I.                   Wolica - działki:                           II. Stopnica - działki          

 

- nr 1429 o pow. 0,06 ha                                           - nr 476/2 o pow. 0,11 ha

- nr 1332/10 o pow. 0,24 ha                                      - nr 478/2 o pow. 0,15 ha

- nr 1332/8 o pow. 0,13 ha                                        - nr 477/4 o pow. 0,10 ha

- nr 1431 o pow. 0,15 ha

- nr 1433 o pow. 0,25 ha

- nr 1334/7 o pow. 0,24 ha

- nr 1334/9 o pow. 0,35 ha

- nr 1335/6 o pow. 0,37 ha

- nr 1434 o pow. 0,45 ha

- nr 1336/11 o pow. 0,06 ha

- nr 1336/13 o pow. 0,13 ha

- nr 1336/5 o pow. 0,34 ha

- nr 1336/7 o pow. 0,23 ha

- nr 1382/14 o pow. 0,02 ha

- nr 1385/6 o pow. 0,15 ha

- nr 1402/1 o pow.  0,08 ha

- nr 1402/2 o pow. 0,04 ha

- nr 1402/3 o pow. 0,08 ha

- nr 1402/4 o pow. 0,04 ha

- nr 1403/1 o pow. 0,09 ha

- nr 1403/2 o pow. 0,03 ha

- nr 1403/3 o pow. 0,08 ha

- nr 1403/4 o pow. 0,03 ha

- nr 1404/1 o pow. 0,10 ha

- nr 1404/2 o pow. 0,03 ha

- nr 1404/3 o pow.0,09 ha

- nr 1404/4 o pow. 0,03 ha

- nr 1405/2 o pow. 0,04 ha

- nr 1405/4 o pow. 0,04 ha

- nr 1405/7 o pow. 0,07 ha

- nr 1406/2 o pow. 0,05 ha

- nr 1406/4 o pow. 0,05 ha

- nr 1406/6 o pow. 0,01 ha

- nr 1335/12 o pow.0,0414 ha

                                                                       Łączna powierzchnia: 4,5514 ha

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Odpady (meble oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) należy wystawić przed posesję (na pobocze drogi publicznej)...