Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Dodał: Data: 2020-11-17 09:38:55 (czytane: 172)

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17.11.2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do zamiany

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona  do zamiany nieruchomość położona w Bosowicach, opisana w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica i w miejscowości  Bosowice.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zamiany udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 6C w godzinach pracy Urzędu.

 

Stopnica 17.11.2020 r.

Załącznik do ogłoszenia

 

WYKAZ

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, przeznaczonej do zamiany położonej w Bosowicach

 

1.      Nr  działki – 654/2

2.      Powierzchnia działki – 0,4960 ha

3.      Nr księgi wieczystej – KI1B/00066528/4

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – tereny łąk i zieleni łęgowej

5.      Działka – niezabudowana

6.      Cena działki brutto – 6300,00 zł ( w tym: 250,00 zł koszt sporządzenia wyceny) podlega zwolnieniu z Vat.

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs pod Biało-Czerwoną

...