Wiadomości - Aktualności

Ogłoszono przetarg na zakup samochodu dla OSP Stopnica

Dodał: Data: 2019-07-03 12:57:18 (czytane: 488)

W budżecie Gminy Stopnica zabezpieczono na ten cel 400 000 zł, co umożliwiło pozyskanie dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: http://www.stopnica.pl/bip/przetarg.php?id=555

Gmina Stopnica corocznie wspiera finansowo wszystkie funkcjonujące na jej obszarze jednostki OSP: Stopnica, Czyżów, Suchowola, Smogorzów, Bosowice, Mietel, przeznaczając na ten cel środki finansowe, nie tylko na zapewnienie gotowości bojowej, ale również wyposażenie, remonty i inwestycje.

Działalność jednostek OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy: ratownictwo chemiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych (powodzi, lokalnych podtopień) również w sąsiednich gminach.

Wsparcie finansowe czynione na rzecz jednostek OSP, stanowi swego rodzaju inwestycję w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz mienia. Strażacy ochotnicy, zazwyczaj jako pierwsi stawiają czoło niebezpieczeństwu, z narażaniem zdrowia i życia, ratują życie i dobytek mieszkańców.

Zbiórka krwi dla Damiana Brońskiego

12/15/2019

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje zbiórkę krwi dla mieszkańca Gminy Stopnica Damiana Brońskiego. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Aplikacja mObywatel – warto ją mieć

Aplikacja mObywatel to niejako wirtualny portfel, w którym trzymamy dokumenty. Jakie? Po pierwsze – odzwierciedlenie danych...