Wiadomości - Aktualności

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał: Mariusz Data: 2019-07-16 13:14:48 (czytane: 822)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2019 r. ogłasza od dnia 15-07-2019 r. nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

  1. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
  2. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań  z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2019-2020 wynosi 3 800 000,00 zł.
  3. Forma dofinansowania: dotacja
  4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
  5. Terminy składania wniosków: od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
  6. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2020 roku.
Załączniki: