Wiadomości - Aktualności

Organizacja pracy szkoły w czerwonej strefie

Dodał: Data: 2020-10-18 19:03:41 (czytane: 284)

Od 17 października 2020 r. powiat buski został objęty czerwoną strefą, co wiąże się między innymi z ograniczeniami w transporcie zbiorowym - dowozie dzieci do szkoły.

W w/w strefie pojazdem można przewozić tyle osób ile wynosi 50% miejsc siedzących. W związku z tym zwracamy się do rodziców/prawnych opiekunów, aby rozważyli możliwość dowozu dziecka we własnym zakresie. Ta forma będzie w obecnej sytuacji epidemicznej najbardziej bezpieczną formą transportu.

W nadchodzącym tygodniu rozkład jazdy autobusów szkolnych ulegnie zmianie (mogą wystąpić opóźnienia w dowozie dzieci do szkoły oraz odwozie dzieci do domu). Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Jednocześnie prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w szkole do niezbędnego minimum. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik). Podczas spotkania zarówno nauczyciel, jak i  rodzic mają obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra.

 

                                         Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Stopnicy

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Dyrektora ZOZ – Bardzo Ważne

...