Wiadomości - Aktualności

Ostatnia szansa na kolektory słoneczne z dofinansowaniem z UE oraz ulgą termomodernizacyjną- pozostało tylko 5 wolnych miejsc

Dodał: Data: 2020-10-20 10:12:30 (czytane: 419)

Osoby zainteresowane posiadaniem kolektorów słonecznych do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, proszone są o dokonanie niezwłocznie stosownego zgłoszenia, nie później niż w terminie do dnia 30 października br. (piątek). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po upływie w/w terminu uczestnictwo w realizacji projektu nie będzie możliwe.  

Realizacja projektu zakończona zostanie w 2020 r.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 60 %.

W najbliższej przyszłości nie jest planowana realizacja projektu obejmująca montaż kolektorów słonecznych do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

Wkład własny mieszkańca wynosi:

a) Instalacja kolektorów słonecznych zamontowana na budynku mieszkalnym:

z zasobnikiem na wodę o pojemności 300 l- 4300 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 3 526 zł);

z zasobnikiem na wodę o pojemności 400 l- 4900 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 4 018 zł).

b) Instalacja kolektorów słonecznych poza bryłą budynku mieszkalnego (na gruncie lub budynku gospodarczym, garażu):

z zasobnikiem na wodę o pojemności 300 l- 5600 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 4 592 zł);

z zasobnikiem na wodę o pojemności 400 l- 6400 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 5 248 zł).   

Osoby, które nie posiadają opracowanego projektu, będą zobligowane do poniesienia kosztu jego opracowania (ok. 200 zł).

Okres gwarancji i rękojmi wynosi: 60 miesięcy.

UWAGA!

Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020 r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci podatek w wysokości 18 proc. to zaoszczędzi w wyniku ulgi termomodernizacyjnej, w zależności od wybranego zestawu kwotę od 774 zł do 1 152 zł.

Reasumując, ostateczna wartość wkładu własnego (uwzględniająca ulgę termomodernizacyjną, którą podatnik przedstawi w rozliczeniu rocznym podatku za 2020 r.) wyniesie od 3 526 do 5 248 zł.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Kapusta, tel. 41 3779 804, I piętro, pokój 6b oraz Pan Mirosław Rajtar, tel. 41 3779 802, I piętro, pokój 7.

Projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

     współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs pod Biało-Czerwoną

...