Wiadomości - Aktualności

Plan dystrybucji tabletek jodku potasu dla Mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dodał: Data: 2022-10-05 11:48:21 (czytane: 1016)

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjęty został plan, który ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Niemniej jednak, jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego, także za pośrednictwem strony internetowej UMiG Stopnica, sołtysów i strażaków ochotników.

ULOTKA DLA PACJENTÓW

Tabletki z jodkiem potasu stosuje się w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po narażeniu organizmu ludzkiego na napromieniowanie.

Jodek potasu należy przyjąć w przedziale: 12 godzin przed – 8 godzin po narażeniu na ekspozycję [okres przemieszczania się chmury radiacyjnej] (najbardziej efektywne jest przyjęcie dawki nie później niż 2 godziny po ekspozycji).

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Dawkowanie zgodnie z broszurą informacyjną MSWiA:

- kobiety w ciąży i karmiące piersią (niezależnie od wieku) – 2 tabletki,

- noworodki do 1 miesiąca przyjmują ćwierć tabletki,

- dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – pół tabletki,

- dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – jedną tabletkę,

- dzieci powyżej 12 lat i osoby dorosłe do 60 roku życia– dwie tabletki.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała tabletki jodku potasu umożliwiające ich rozdysponowanie wśród wszystkich osób do 60 roku życia.

Natomiast, zgodnie z informacją producenta- tabletek jodku potasu, które dystrybuowane będą na obszarze gminy- „Stosowanie tabletek zawierających jod nie jest zalecane u osób powyżej 40 lat, ponieważ w tym wieku nie występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy spowodowany działaniem radioaktywnego jodu

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią, można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, w syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się że tabletka jest całkowicie rozpuszczona przed podaniem jej dziecku.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe (w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem.  Jeśli tabletki zostaną przyjęte w ciągu 4 do 6 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem ochrona wynosi około 50%.  Po upływie 12 godzin od skażenia przyjęcie tabletek mija się z celem ponieważ tarczyca wychwyciła już radioaktywny jod.

W załączeniu publikujemy informację dotyczącą miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu w zależności od miejsca zamieszkania. Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK

Zaleca się aby osoby zgłaszające się po tabletki (najlepiej jedna osoba w imieniu wszystkich domowników) wylegitymowały się dowodem potwierdzającym tożsamość.

Materiały opracowane przez MSWiA

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna
Broszura​_informacyjna.pdf 2.06MB

 

Komunikat MSWiA Nr 1 na temat dystrybucji jodku potasu

Komunikat MSWiA Nr 2 na temat dystrybucji jodku potasu

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..