Wiadomości - Aktualności

POWER- dofinansowanie na założenie własnej firmy dla osób w wieku do 30 lat

Dodał: Data: 2018-12-24 17:55:19 (czytane: 702)

POWER skierowany jest do osób do 30 roku życia, w szczególności należących do tzw. grupy NEET, czyli spełniających jednocześnie trzy warunki: nie pracujących, nie uczących się w trybie stacjonarnym i nie szkolących w zajęciach mających na celu uzupełnienie lub udoskonalenie swoich umiejętności.

39.690.121,84 złotych – na taką kwotę podpisano umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy na realizację kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty współfinansuje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach POWER, osoby takie mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie własnej firmy, skorzystać ze szkoleń, staży czy praktyk. Pracodawcy mogą liczyć m.in. na refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych osób bezrobotnych oraz subsydiowane zatrudnienie osób do 30 roku życia. Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych, która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Wartość umów pozwoli na wsparcie co najmniej 4250 młodych bezrobotnych.

Nabory uczestników do nowych projektów we wszystkich powiatach rozpoczną się na początku stycznia przyszłego roku.

Wciąż trwa rekrutacja do projektów skierowanych dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia, nie pracują, nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych. Dla uczestników przygotowane jest wsparcie doradcze, szkolenia połączone ze stażami, a także dotacje na otwarcie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z wybranym realizatorem z listy zamieszczonej poniżej.

Lista projektów POWER 2018

Przeczytaj kolejną wiadomość:

3399 zł - dochód z 1 ha przeliczeniowego ustalony przez GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego...