Wiadomości - Aktualności

Program "Czyste powietrze"- spotkanie informacyjne w Stopnicy

Dodał: Data: 2018-09-06 14:56:56 (czytane: 876)

Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotłów centralnego ogrzewania, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 września br. (środa) o godz. 16 w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy (sala widowiskowa, parter).

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Formy udzielania pomocy:

a) Dotacja

b) Dotacja i pożyczka

c) Pożyczka

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Ogólne założenia programu:

• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

ULOTKA INFORMACYJNA- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v14.pdf

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzewa na pniu. ...