Wiadomości - Aktualności

Program Mój Elektryk- wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych przez osoby fizyczne

Dodał: Data: 2021-08-17 15:09:31 (czytane: 305)

W kolejnej edycji programu wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1  przez osoby fizyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych..

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie do 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.  

 • Budżet naboru

Budżet naboru wynosi do 100 000 000 zł                                                    

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

 • Wartość dofinansowania

Dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1348,  z późn. zm.)).

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

 • Beneficjenci

  Osoby fizyczne

 • Kontakt w sprawie programu

mojelektryk@nfosigw.gov.pl

 

Więcej na: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące programu:

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

 

W kolejnych etapach naboru wniosków będzie możliwość uzyskania dofinansowania między przez przedsiębiorców, rolników indywidualnych. Dla beneficjentów tej części programu przewidziano możliwość dofinansowania pojazdów zeroemisyjnych następujących kategorii:

  • M1 - wysokość dofinansowania do 18 750 zł (możliwość zwiększenia wysokości dofinansowania do 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 000 km), maksymalna cena zakupu pojazdu to 225 000 zł;
  • M2, M3, N1 - wysokość dofinansowania do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł (możliwość zwiększenia wysokości dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km);
  • L1e-L7e - wysokość dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW oraz stronach internetowych banków, z którymi zostaną zawarte umowy na udostępnienie środków na wypłatę dotacji do opłat ustalonych w umowach leasingu.

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września...