Wiadomości - Aktualności

Promesa na zakup samochodu dla OSP Stopnica

Dodał: Data: 2019-05-15 13:10:42 (czytane: 1842)

W dniu 11 maja br. Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica otrzymał z rąk Wicepremier Beaty Szydło promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stopnica.

Przekazanie promesy miało miejsce w Kielcach podczas uroczystego apelu z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy, prezes Dawid Śliwa, Ireneusz Śliwa oraz Adam Osak.

0001_3.jpg 

Uzyskanie dofinansowania w wysokości 360 000 zł było możliwe dzięki zabezpieczeniu w budżecie gminy środków w wysokości 400 000 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony został przez gminę w styczniu br. Całkowita wartość zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wyniesie 760 000 zł. 

promesa_OSP_1.jpg Źródło: echodnia.pl

Gmina Stopnica corocznie wspiera finansowo wszystkie funkcjonujące na jej obszarze jednostki OSP: Stopnica, Czyżów, Suchowola, Smogorzów, Bosowice, Mietel, przeznaczając na ten cel środki finansowe, nie tylko na zapewnienie gotowości bojowej, ale również wyposażenie, remonty i inwestycje.

Działalność jednostek OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy: ratownictwo chemiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych (powodzi, lokalnych podtopień) również w sąsiednich gminach.

Wsparcie finansowe czynione na rzecz jednostek OSP, stanowi swego rodzaju inwestycję w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz mienia. Strażacy ochotnicy, zazwyczaj jako pierwsi stawiają czoło niebezpieczeństwu, z narażaniem zdrowia i życia, ratują życie i dobytek mieszkańców.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe). Termin składania wniosków został przedłużony do 31 maja

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie...