Wiadomości - Aktualności

Propozycja dla przedsiębiorców

Dodał: Mariusz Data: 2015-07-03 13:45:32 (czytane: 1583)

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Czyżów wyrażony na zebraniu wiejskim informuję, iż Gmina Stopnica zamierza przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej nieruchomość usytuowaną w miejscowości Czyżów o powierzchni 2,22 ha zabudowaną dwu kondygnacyjnym budynkiem, który pełnił rolę szkoły podstawowej.

Nieruchomość położona jest przy drogach powiatowych nr 0037T Szydłów - Pieczonogi oraz w odległości ok. 2 km od drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów - Stopnica. Dla niniejszej nieruchomości brak jest Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lokalizacja opatrzona jest mianem - tereny usług ze znaczną ilością zieleni. Forma udostępnienia nieruchomości (dzierżawa, sprzedaż) do uzgodnienia.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości udziela Pani Helena Rokita tel. 41 3779 801 oraz Pan Mirosław Rajtar - 41 3779 800.
Jednocześnie przypominamy, że w dniu 23 września 2014r. Rada Gminy Stopnica przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy.
Treść uchwały

Przedsiębiorcy, którzy nie zechcą skorzystać z ulg, które przewiduje w/w uchwała mogą mieć pewność, że Gmina Stopnica corocznie obniża stawki podatku przeciętnie o ok. 25 % dając sygnał, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą i stanowi to źródło jego utrzymania lub zatrudnia pracowników jest dobrze postrzegany i ma gwarancję stabilności polityki podatkowej gminy.

Ustanowienie zachęt inwestycyjnych jest impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców Gminy Stopnica.  

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

01/01/2018

Od 26 grudnia br. oddane zostanie do Państwa dyspozycji lodowisko o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...