Wiadomości - Aktualności

Przypominamy, trwa wymiana liczników wodociągowych

Dodał: Data: 2019-12-05 11:22:34 (czytane: 1782)

Gmina Stopnica rozpoczęła wdrażanie systemu radiowego odczytu wodomierzy, dzięki czemu nie będzie konieczności naruszania Państwa prywatności w związku z odczytem zużycia wody.

Ponadto radiowy odczyt będzie identyfikował awarie, wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy. W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy będą zobligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac.

W tym miejscu należy wspomnieć, iż licznik główny, stanowi własność gminy, a więc zostanie wymieniony na koszt gminy, mieszkaniec nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Podlicznik natomiast, który występuje w niektórych gospodarstwach domowych jest własnością mieszkańca i ewentualny koszt jego wymiany poniesie mieszkaniec.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż również podliczniki powinny posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

W związku z powyższym, jeżeli podlicznik będący Państwa własnością utracił cechę legalizacyjną, powinni Państwo wymienić na swój koszt podlicznik, według własnego wyboru:

a)    na wodomierz z funkcją zdalnego odczytu, który współpracował będzie z wdrażanym systemem (koszt ok. 170,00 zł + koszt montażu) lub

b)        standardowy zalegalizowany wodomierz bez funkcji zdalnego odczytu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku takiego rozwiązania to mieszkaniec będzie zobowiązany na koniec każdego okresu rozliczeniowego do poinformowania o stanie podlicznika, za pośrednictwem tel. 41 3779 219, mailem: woda@stopnica.pl, a docelowo po wdrożeniu systemu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;  

Przedstawiciele Wykonawcy robót, którzy posiadać będą stosowne upoważnienie, dokonają wymiany obecnie posiadanego przez Państwa licznika głównego i ewentualnie podlicznika z funkcją zdalnego odczytu.

Więcej o projekcie: http://umig.stopnica.pl/gmina-stopnica-pozyskala-kolejne-dofinansowanie-z-budzetu-unii-europejskiej,,2,1,1,14478,n.html

 

Projekt pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..