Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica, pokój 19, II piętro:

Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 14.00
Wtorek: od godz. 9.00 do godz. 14.00
Środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00
Czwartek: od godz. 9.00 do godz. 14.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.
W związku z powyższym Punkt będzie czynny dodatkowo w innych terminach, w wyznaczony dzień/dni miesiąca, w którym przypada dzień wolny od pracy, o którym mowa wyżej.

 

 

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim w 2017 r.
W Powiecie Buskim w 2017 r. funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa punkty tzw. stałe (w Busku - Zdroju i w Stopnicy - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej) oraz jeden punkt tzw. mobilny (funkcjonujący trzy dni w Nowym Korczynie i dwa dni w Solcu - Zdroju). Punkty działają według poniższego harmonogramu:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego  w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym harmonogramem:
Poniedziałek: od godz. 12:00 do godz. 16:00
Wtorek: od godz. 9:00 do godz. 13:00
Środa: od godz. 8:00 do godz. 12:00
Czwartek: od godz. 9:00 do godz. 13:00
Piątek: od godz. 9:00 do godz. 13:00
Nieodpłatnych porad prawnych w w/w punkcie udzielają adwokat oraz radca prawny.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:
Poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa: od godz. 9:00 do godz. 13:00
Piątek: od godz. 9:00 do godz. 13:00
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Starej Plebanii  w Solcu - Zdroju ul. Kościelna 3, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

 Wtorek: od godz. 9:00 do godz. 13:00
 Czwartek: od godz. 8:00 do godz. 12:00

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Klubowi Jagiellońskiemu z siedzibą w Krakowie ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków.


Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Nasz Patronat

Ginące rzemiosło i taniec dworski

Data: 2017-11-18,
Miejsce: Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’

więcej

Imprezy

Patronat
2017-11-18 - 2018-04-28

Ginące rzemiosło i taniec dworski

więcej

Sport

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

UMiG Stopnica informuje iż w wyniku konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 8 marca 2016roku w zakresie: więcej»