Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zebrane odpady wielkogabarytowe, elektryczno-elektroniczne, niebezpieczne, budowlano-rozbiórkowe oraz biodegradowalne. PSZOK prowadzony jest przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

PSZOK mieści się: w miejscowości Wolica nr 52A tel: 41 377 92 19

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00

  

Załączone pliki:

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.pdf Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.pdf - 1701.301 KB)