Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Załączone pliki:

harmonaogram_odbioru_smieci_2015_I.docx Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015r. (harmonaogram_odbioru_smieci_2015_I.docx - 33.359 KB)

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wyciecie_drzew_lub_krzewow.docx Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów (wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wyciecie_drzew_lub_krzewow.docx - 16.132 KB)

wniosek_o_przeznaczeniu_dzialki.doc Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / o braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (wniosek_o_przeznaczeniu_dzialki.doc - 29.184 KB)

oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx Oświadczenie - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx - 13.724 KB)

wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx - 14.311 KB)

wniosek_o_ustalenie_inwestycji_celu_publicznego.docx Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek_o_ustalenie_inwestycji_celu_publicznego.docx - 16.652 KB)

wniosek_o_uzgodnienie_usytuowania_ogrodzenia_od_strony_drogi_gminnej.docx Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi (wniosek_o_uzgodnienie_usytuowania_ogrodzenia_od_strony_drogi_gminnej.docx - 14.578 KB)

wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów (wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx - 14.038 KB)

wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy (wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx - 12.328 KB)

wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci.docx Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości (wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci.docx - 14.416 KB)

wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki (wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx - 12.572 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_urzadzen_i_obietkow_w_pasie_drogowym.docx Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych (wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_urzadzen_i_obietkow_w_pasie_drogowym.docx - 13.952 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi.docx Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej (wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi.docx - 14.4 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.docx - 14.242 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym.docx - 12.838 KB)

wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx Wniosek o przeniesienie decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji (wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx - 12.854 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx - 17.642 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx - 16.823 KB)

wniosek_o_rozgraniczenie.doc Wniosek o rozgraniczenie (wniosek_o_rozgraniczenie.doc - 28.672 KB)

wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.docx Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy (wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.docx - 19.368 KB)

Wniosek o unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbestowych2.docx Wniosek o unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest (Wniosek o unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbestowych2.docx - 15.067 KB)

wniosek_przeznaczenie_dzialki_2017_07_20.doc Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przeznaczenia działki (wniosek_przeznaczenie_dzialki_2017_07_20.doc - 69.12 KB)