Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Załączone pliki:

oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx Oświadczenie - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx - 13.724 KB)

wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx - 14.311 KB)

wniosek_o_uzgodnienie_usytuowania_ogrodzenia_od_strony_drogi_gminnej.docx Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi (wniosek_o_uzgodnienie_usytuowania_ogrodzenia_od_strony_drogi_gminnej.docx - 14.578 KB)

wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów (wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx - 14.038 KB)

wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy (wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx - 12.328 KB)

wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki (wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx - 12.572 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_urzadzen_i_obietkow_w_pasie_drogowym.docx Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych (wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_urzadzen_i_obietkow_w_pasie_drogowym.docx - 13.952 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi.docx Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej (wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi.docx - 14.4 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.docx - 14.242 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym.docx - 12.838 KB)

wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx Wniosek o przeniesienie decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji (wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx - 12.854 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx - 17.642 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx - 16.823 KB)

wniosek_o_rozgraniczenie.doc Wniosek o rozgraniczenie (wniosek_o_rozgraniczenie.doc - 28.672 KB)

wniosek_o_wydanie_ zaświadczenia_do_zalesienia(2018.01.18).doc wniosek o wydanie zaświadczenia do zalesienia(2018.01.18) (wniosek_o_wydanie_ zaświadczenia_do_zalesienia(2018.01.18).doc - 28.672 KB)

wniosek_o_unieszkodliwienie_wyrobow_zawierajacych_azbest(2018_01_18).docx Wniosek o unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest (2018.01.18) (wniosek_o_unieszkodliwienie_wyrobow_zawierajacych_azbest(2018_01_18).docx - 18.575 KB)

wniosek_o_wybudowanie_UZT(2018_01_18).docx Wniosek o wybudowanie urządzenia zbiorczo-tłocznego w celu podłączenia do kanalizacji (2018.01.18) (wniosek_o_wybudowanie_UZT(2018_01_18).docx - 10.611 KB)

wniosek_o_ustalenie_inwestycji_celu_publicznego(2018_01_18).docx Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (2018.01.18) (wniosek_o_ustalenie_inwestycji_celu_publicznego(2018_01_18).docx - 16.757 KB)

wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci(2018_01_18).docx Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości (2018.01.18) (wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci(2018_01_18).docx - 14.287 KB)

wniosek_przeznaczenie_dzialki(2018_01_18).doc Wniosek o wydanie zaswiadczenia dot. przeznaczenia działki (2018.01.18) (wniosek_przeznaczenie_dzialki(2018_01_18).doc - 69.12 KB)

ZGLOSZENIE_ZAMIARU_USUNIECIA_DRZEWA.docx Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (ZGLOSZENIE_ZAMIARU_USUNIECIA_DRZEWA.docx - 28.604 KB)

wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy_(2018_02_05).docx Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy_(2018_02_05).docx - 18.477 KB)

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Nasz Patronat

Ginące rzemiosło i taniec dworski

Data: 2017-11-18,
Miejsce: Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’

więcej

Imprezy

Patronat
2017-11-18 - 2018-04-28

Ginące rzemiosło i taniec dworski

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»