Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie TIK-TAK

Dodał: Data: 2019-02-21 11:07:52 (czytane: 551)

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.

PLAKATY_A3_2019_1.jpg

PLAKATY_A3_2019_2.jpg 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację zajęć ICT, umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup komputerów przenośnych, tabletów, drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Projekt realizowany będzie do października 2019 r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Program „Mama 4+”

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. Świadczenie przysługuje osobom, które wychowywały...