Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin

Dodał: Agnieszka Data: 2012-09-18 13:52:31 (czytane: 2237)

W dniu 07.07.2011 r. została podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica umowa nr UDA-RPSW.04.01.00-26-595/09-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin”.

 

 L_2014_1.jpg

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

Wykonawcami robót budowlanych, wybranymi w przetargach nieograniczonych zostali:
- KONSORCJUM FIRM, którego liderem jest PBH „ADMA” – bis Sp. j., Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk z siedzibą: ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – wykonawca rozbudowy oczyszczalni
- TAD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 1, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła ponad 9,6 miliona złotych. Poziom dofinansowania środkami UE wyniósł 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedmiotem projektu była rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości 1028 m3/d, oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mietel, Mariampol i Szczeglin o długości 25 526,5 m wraz z 196 przyłączami. Została wybudowana jedna przepompownia ścieków. Liczba osób korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 640 osób.

Rozb_oczyszcz_2014_1.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_2.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_3.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_4.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_5.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_6.jpg

 Rozb_oczyszcz_2014_7.jpg

 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...