Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno- sportowego

Dodał: Agnieszka Data: 2013-12-24 10:55:25 (czytane: 1194)

W latach 2012-2013r. zrealizowana została operacja pn. „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno- sportowego w miejscowości Stopnica”, która wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców wsi oraz promocję obszarów wiejskich.

LOGO_2x_2013.jpg 

Pierwszy etap realizacji przedmiotowego projektu polegający na wyposażeniu Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w sprzęt muzyczny oraz wyposażenie parku i budynku na obiekcie rekreacyjno- sportowym został już zrealizowany. W 2013r. zakończony został drugi etap realizacji projektu, który obejmował adaptację części neogotyckiego dworku na potrzeby świetlicy wiejskiej. Beneficjentem projektu jest Gmina Stopnica, która pozyskała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wartość projektu wyniosła ponad 460 000, 00 zł, dofinansowanie stanowiło 80 % kosztów kwalifikowanych. 

Rozwoj_infrasruk_publ_1.jpg

Rozwoj_infrasruk_publ_2.jpgRozwoj_infrasruk_publ_3.jpg 

 Rozwoj_infrasruk_publ_4.jpg

 Rozwoj_infrasruk_publ_5.jpg

 Rozwoj_infrasruk_publ_6.JPG

 Rozwoj_infrasruk_publ_7.JPG

 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...