Wiadomości - Aktualności

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów

Dodał: Mariusz Data: 2022-12-22 07:41:46 (czytane: 101)

Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.


Art. 61, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 88 ze zmianami) stanowi: „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym.

Niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia są także sople i nawisy śnieżne. Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów nie powinni dopuścić do sytuacji, która spowoduje realne zagrożenie dla przechodniów i poruszających się pojazdów. Gdy sople i nawisy śnieżne pojawią się na dachach budynków, to takie miejsca powinno się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować do czasu ich usunięcia, a piesi nie powinni w tym czasie przechodzić pod nawisami śnieżnymi i soplami.

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG. Gdy zauważymy niebezpieczne nawisy, sople lub zalegający śnieg na dachu, nie wahajmy się powiadomić odpowiednich służb, które wyegzekwują od właścicieli, zarządców i administratorów bezpieczne użytkowanie obiektów. Czasem jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie lub życie.

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..