Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-06-21 14:56:55 (czytane: 617)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 r.(czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2018 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Stopnica na lata 2018- 2023,
2)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej...