Wiadomości - Dla rolnika

Spotkanie informacyjne z Państwową Inspekcją Pracy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Dodał: Data: 2018-03-28 07:27:26 (czytane: 633)

Z inicjatywy Burmistrza Ryszarda Zycha w dniu 11 kwietnia br. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, odbędzie się spotkanie informacyjno- szkoleniowe, z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

Głównym tematem spotkania będzie kwestia legalności zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych w charakterze pracowników sezonowych przy zbiorach owoców.

 Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w spotkaniu.

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu...