Wiadomości - Aktualności

Świętokrzyski Anioł Dobroci

Dodał: Mariusz Data: 2021-07-09 10:11:13 (czytane: 134)

Nagroda "Świętokrzyski Anioł Dobroci" ustanowiona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stanowi wyraz szacunku i uznania za trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczególnie dziś, gdy dookoła liczne i dynamiczne zmiany, zagrożenia, niebezpieczeństwa, problemy i brak poczucia bezpieczeństwa określenie „niesienie pomocy bliźniemu” nabiera nowego znaczenia i wymiaru. Pomoc i wsparcie często nieznanym powinna być nieodłączną potrzebą każdego człowieka, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.
Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.
Nagroda ma na celu uhonorować, wyróżnić oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:
- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
- grupowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.
Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy: przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres:

Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce

lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 – 13 – 88.




Andrzej Bętkowski
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021....