Wiadomości - Dla rolnika

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Dodał: Data: 2020-05-18 12:59:02 (czytane: 1835)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Stopnica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

PODCZAS DOKONYWANIA OGLĘDZIN POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK ROLNYCH WYKONYWANA BĘDZIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POTWIERDZAJĄCA PONIESIONE STRATY.

Uwaga! Wzór wniosku można pobrać od sołtysów (którzy będą nimi dysponować od wtorku), z Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz ze strony internetowej www.stopnica.pl. Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej przed głównym wejściem do budynku Urzędu. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR (według stanu na dzień 13 maja 2020 r.). We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię  WSZYSTKICH działek (nawet tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Wniosek o szacowanie strat- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Wniosek__o_oszacowanie_strat_2020_%20wersja%20do%20wydruku.pdf

 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..