Wiadomości - Aktualności

Uchwalono podatki na 2021 rok

Dodał: Data: 2020-12-08 11:10:50 (czytane: 1123)

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 2021 rok, tak więc poziom podatków lokalnych pozostanie na niezmiennym, tegorocznym poziomie.  Ustanowiono także dopłaty do taryfy za ścieki na 2021 rok.

Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 58,55 zł do kwoty 45 zł za 1 kwintal, tak więc stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 146,38 zł do kwoty 112,50 zł. W budżetach gospodarstw rolnych pozostanie ponad 290 000 zł

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, co pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom blisko 200 000 zł, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżono o 40 % (z 0,52 zł do 0,30 zł za m2), oszczędność dla mieszkańców 168 000 zł.

Skutki obniżeń podatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym podatków od środków transportowych sięgają ponad 180 000 zł (obniżenie stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów).

Za 1 m3 dostarczonej wody opłata wynosić będzie 2,80 zł + 8 % VAT.

Za odbiór 1 m3 ścieków taryfę 7,98 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 3,00 zł + 8 % VAT. Opłaty za ścieki komunalne będą niższe o ponad  700 000 zł.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ponad 1,5 mln złotych pozostanie w kieszeniach mieszkańców.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Msza pogrzebowa śp. ks. Stanisława Dadeja SCJ

...