Wiadomości - Aktualności

Umowy grantowe podpisane!

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-28 14:48:05 (czytane: 486)

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski. Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada cenne zasoby – czy to przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we wzajemnej współpracy dostrzega szansę na zrównoważony rozwój.

 Zadaniem LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw celem uzyskania efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD „Królewskie Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące wykreowaniu rozpoznawalnej marki obszaru objętego LSR.
Promocja walorów turystycznych i kulturowych powiatu buskiego została wpisana w Lokalną Strategię Rozwoju jako cel realizowany za pomocą grantów. Na konkurs grantowy z zakresu „Działania w zakresie promocji walorów turystyczno – kulturowych” wpłynęło do biura LGD 18 wniosków, z których 15 zostało wybrane do dofinansowania.
W dniu 17.09.2018 r. w GCK w Solcu Zdroju nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i grant wartości 300 000,00 zł trafił do 13 organizacji pozarządowych z obszaru takich jak: LOT „Moc Ponidzia”, Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej, fundacja „Słoneczna Przyszłość”, Towarzystwo Miłośników Buska Zdroju, Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej w Balicach, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, OSP w Balicach, „Wiśliczanie”, KGW „Korczynian nad Nidą”, „Stopniczanki”, „Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy” oraz Gminy Nowy Korczyn i Busko Zdrój.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy, a niebawem podpisanie umów z grantobiorcami z zakresu Działań integrujących lokalne społeczności.

 

 

Umowy_1_www.jpg
 

 Umowy_2_www.jpg

 Umowy_3_www.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

XV Międzygminny Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Burmistrz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta...