Wiadomości - Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dodał: Mariusz Data: 2019-11-13 20:22:10 (czytane: 466)

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica

dotyczącej kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup sprzętu do uprawiania sportu oraz organizacja turnieju halowego – „TRENING CZYNI MISTRZA. STOPNICKA JEŚIEŃ Z PIŁKĄ NOŻNĄ.””.

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica do dnia 20 listopada 2019r.

 

 

 

Oferta - plik do pobrania

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 29 listopada przedłużono termin składania wniosków o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego

Protokoły potwierdzające poziom strat w wysokość powyżej 30 % w skali całego gospodarstwa oczekują na zatwierdzenie przez Wojewodę....