Wiadomości - Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dodał: Mariusz Data: 2017-08-11 10:38:57 (czytane: 812)

w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji „Słoneczna Przyszłość na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica do dnia 21 sierpnia 2017r.

Oferta

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

01/01/2018

Od 26 grudnia br. oddane zostanie do Państwa dyspozycji lodowisko o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejna duża inwestycja w Stopnicy. Wkrótce rozpocznie się budowa przedszkola

W dniu 08 sierpnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych, przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Nowak, podpisał umowę...