Wiadomości - Aktualności

Utylizacja wyrobów zawierających azbest w gminie Stopnica

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-21 22:02:50 (czytane: 977)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica w dniu 21.09.2018 roku podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stopnica w 2018 roku.

Koszt zadania wynosi 34.900,00 zł. Zgodnie z umową dotacji nr 937/18 -  50% kosztów kwalifikowanych zadania tj. kwotę 17.450,00 zł stanowić będzie dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logo_wfosigw.jpg
Udział mieszkańców objętych zadaniem wynosi 15% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów poniesiona będzie z budżetu Gminy Stopnica.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia...