Wiadomości - Aktualności

VI Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2019-06-21 07:08:36 (czytane: 616)

ZAWIADOMIENIE

                  

                  Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z działalności 
     Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za rok 2018.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Stopnica za rok 2018,
7. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica,
2)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
3)    w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,
4)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
5)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
6)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stopnica na lata 2019-2023,
7)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
8)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
9)    w sprawie rozpatrzenia skargi.
8. Wolne wnioski.   
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/   

Zbiórka krwi dla Damiana Brońskiego

12/15/2019

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje zbiórkę krwi dla mieszkańca Gminy Stopnica Damiana Brońskiego. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sezon letni czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej...