Wiadomości - Aktualności

W czwartek- 19 sierpnia, dyżur pracownika ZUS w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica dotyczący programu Dobry Start-300+

Dodał: Data: 2021-08-16 08:03:43 (czytane: 280)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) od godziny 9:00, pracownik ZUS pełnić będzie dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w związku z przejęciem i wdrażaniem realizacji programu Dobry Start przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2021 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował rządowy program „Dobry start” 300 dla ucznia


Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.
Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie na wskazane konto bankowe.
Wnioski  drogą elektroniczną będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Dokumenty i dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i złożenia wniosku 300+

1.    Dane dziecka – PESEL, data urodzenia, nazwisko, imię, zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli takie orzeczenie posiada, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza dziecko
2.    Dane rodzica/opiekuna - PESEL, data urodzenia, dowód osobisty, nazwisko, imię, adres zamieszkania
3.    Aktywny adres mailowy i hasło do skrzynki mailowej
4.    Nr rachunku bankowego – świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy

Dodatkowo, jeżeli Ciebie taka sytuacja dotyczy są wymagane:

5.    Zeskanowany akt urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL
6.    Zeskanowany dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce – dot. cudzoziemców
7.    Zeskanowane orzeczenie sądu potwierdzające opiekę naprzemienną – jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemiennie

Wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej.

Szczegóły na stronie www.zus.pl
(Świadczenie z programu Dobry Start)

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..