Wiadomości - Aktualności

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków

Dodał: Data: 2018-12-17 09:16:33 (czytane: 876)

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków oraz ustanowiła dopłaty do taryfy za ścieki na 2019 rok. Górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 2019 rok zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2018 r.

Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 54,36 zł do kwoty 40 zł za 1 kwintal, tak więc stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 135,90 zł do kwoty 100 zł.

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżono o 80 %
(z 0,49 zł do 0,10 zł za m2).

Stawki podatku za budynki gospodarcze nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zmniejszono o połowę (z 7,90 zł do 4,00 zł za m2).

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawki podatkowe obniżono o ponad 20 % (z 23,47 zł do 18,00 zł za m2).

Duże obniżki zastosowano również w podatkach od środków transportowych (pojazdów).

Za 1 m3 dostarczonej wody ustalono opłatę w kwocie 2,80 zł + 8 % VAT.

Za odbiór 1 m3 ścieków taryfę 8,16 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 2,50 zł + 8 % VAT.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ok. 2 mln złotych pozostanie w kieszeniach mieszkańców.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które...