Wiadomości - Aktualności

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków i opłat lokalnych

Dodał: PatrykL Data: 2015-12-11 10:11:36 (czytane: 1402)

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek Burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy za wodę i ścieki na 2016 rok.Górne stawki podatków i opłat (od nieruchomości i środków transportowych) ustalone przez Ministra Finansów na 2016 rok zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2015 roku.

Z podatku od nieruchomości zwolniono budynki mieszkalne lub ich części poniżej 400 m2 powierzchni użytkowej oraz grunty, budynki i budowle, w których realizowane są zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono do kwoty 40 zł za 1 kwintal. 

Za 1 m3 dostarczonej wody ustalono opłatę w kwocie 3,08 zł + 8 % VAT.

Za odbiór 1 m3 ścieków taryfę 6,40 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 2,50 zł + 8 % VAT.

Dzienne stawki opłaty targowej pozostały na niezmienionym poziomie. 

Na obszarze Miasta i Gminy Stopnica obowiązywać będą jednakowe stawki podatków i opłat lokalnych.

Zastosowane obniżenia górnych stawek podatków i opłat skutkują obniżeniem przychodów gminy w 2016 roku o kwotę 1.550.000 zł, które pozostaną w kieszeni mieszkańców. 


Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/24/2017

W dniu 24 czerwca 2017r. (sobota) działalność w nowym sezonie rozpocznie basen miejski w Stopnicy. Z obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 11:00 do 20:00. więcej..

Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2017

08/19/2017

W dniach 19-20 sierpnia 2017 r. na kompleksie szkolno-sportowym przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Stopnicy odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą Dni Stopnicy 2017. Imprezę uświetni czeski LUNAPARK! Zapraszamy serdecznie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...