Władze gminy


Burmistrz Miasta i Gminy - Ryszard Zych
- przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 7:00 do 15:00 w pok. nr 9 (I piętro) w Urzędzie Miasta.

Zastępca Burmistrza - Mirosław Rajtar
Sekretarz Gminy - Józef Podsiadło
Skarbnik Gminy - Agnieszka Nowak