Wiadomości - Aktualności

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Dodał: Mariusz Data: 2021-09-02 13:53:17 (czytane: 248)

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy informuje, że od dnia 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:
- stypendium szkolnego oraz
- zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy pod numerem telefonu: 41 377 818 lub 514102519.

Wniosek - plik do pobrania

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy...